Priser

Enebolig, inntil 150 m2 BRA, tilstandsrapport IVIT

Enebolig. inntil  250 m2 BRA, Tilstandsrapport IVIT

Enebolig, over   250 m2 BRA, tilstandsrapport IVIT

kr. 11.758,-  inkl. mva.

Kr. 16138,- inkl.  mva

Kr. 17223,- inkl. mva.                                                                                                        

Leilighet (èn flate) over 100 m2

Liten leilighet 0- 100 m2

kr. 13050,- inkl. mva.

Kr. 11758,- inkl. mva.

Hytter inntil 100 m2

kr. 13050,- inkl. mva.

Enebolig, verditakst

kr. 6.363,- inkl. mva.

Enebolig, verdivurdering

kr. 4.738,- inkl. mva.

Energirapport enkel utførsel (som vedlegg til tilstandsrapport)

kr. 2.200,- eks. mva.

Tillegg for ekstra bygning

kr. 523,- eks. mva.

Kjøring inntil 50 km èn vei er inkludert.