Tjenester

Vi tilbyr de fleste takseringstjenester, blant annet:

Verditakst

En verditakst skal gi uttrykk for den takserte eiendommens verdi eller beløp eiendommen kan omsettes for.

Taksten skal blant annet inneholde opplysninger om eier og matrikkel, beskrivelse av området og tomteforhold, evt. forhold rundt regulering og konsesjonskrav, en komplett arealkontroll og en vurdering av tekniske verdier.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport skal beskrive eiendommen, med utgangspunkt i byggverket og bygningsdeler. Det jobbes ut fra en sjekkliste, og tas stilling til eiendommens behov for vedlikehold, fornyelse og evt. reparasjoner.

Rapporten er ikke lovpålagt ved boligsalg, men de fleste kjøpere forventer å finne en tilstandsrapport tilknyttet prospektet.

Landbrukstakst

En landbrukstakst er vesentlig forskjellig fra den taksten som benyttes på en boligeiendom, og bør utføres av noen med erfaring på området. Det er en rekke elementer å ta hensyn til, og man takserer ikke bare eiendommen, men også selve driften.

Skadetakst

Ved skade på eiendom, så trenger man en skadetakst for sikre et korrekt utgangspunkt for et fremtidig forsikringsoppgjør. Vi sørger for at alle typer skader, som vannlekkasjer, brann, fukt, sopp, råte og lignende blir korrekt og nøyaktig vurdert.